Equipo

Saraiva conta cun equipo multidisciplinar de profesionais con formación cualificada e ao que ademais, apaixónalle e ilusiona o que fai. NOs nosos centros incorporan un equipo profesional organizado da seguinte maneira:

  • Área de Coordinación: Director de Centro
  • Área Sanitaria: médico e DUE
  • Área de Intervención Terapéutica: psicólogo , fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, podólogo e logopeda.
  • Área social: traballador social
  • Área asistencial: persoal auxiliar, persoal de transporte, persoal de cociña, e persoal de limpeza.

Cada un dos nosos directores responsabilízase da área de Coordinación que optimiza e dá sentido ao catro áreas de intervención de maneira que podamos realizar unha atención integral (completa) e de calidade.

equipo saraiva pontevedra 10 aniversario