Metodoloxía

En Saraiva estamos especializados no coidado e tratamento das persoas maiores. Rehabilitamos mediante a actividade co obxectivo de previr e reducir o grado de dependencia así como mellorar a calidade de vida dos nosos maiores e familias.

O método Saraiva ten como fin ofrecer un modelo de atención cun trato humano e profesional, que preserve a dignidade da persoa en cada momento e ofrézalle unha alternativa de calidade en cada fase do envejecimiento. O método Saraiva baséase en tres alicerces básicos:

Centros de Día Saraiva es una empresa experta en el área de trabajar con personas mayores. Su metodología tiene tres pilares básicos: la atencion centrada en la persona, el modelo housing y la diversion inteligente.

MODELO HOUSING
“Envellecer como en casa”

O housing é un modelo orixinario dos países nórdicos que aposta por ofrecer unha atención ás persoas maiores en centros que se asemellen o máximo posible ao seu fogar, a idea non é outra que vivir “fóra de casa, pero como en casa”. Deste xeito, se fomenta o desenvolvemento dunha ampla gama de apoios que fan posible que as persoas maiores poidan seguir vivindo nun a súa propia contorna e nun ambiente familiar e próximo que favorece a continuidade da súa vida.

O modelo housing é pois un “modo de vida” que se complementa co abordaje terapéutico na realización das actividades cotiás e significativas da persoa, creando un vínculo especial co centro, que se converte nun “fogar propio e significativo”, e outorgándolles unha papel central no día a día.

ATENCIÓN CENTRADA NA PERSOA
“Cada vida é única”

A atención centrada na persoa (ACP) é a pedra angular da filosofía SARAIVA e marca a pauta no día a día. Esta metodoloxía devolve á persoa o seu papel protagonista e participativo no seu propio proceso de envejecimiento, situando aos profesionais no rol de guías ou soportes da persoa. A ACP fomenta a autonomía da persoa ao máximo a través de actividades e contornas con sentido e sempre desde o enfoque cara ás capacidades e fortalezas (en lugar de déficits ou puntos débiles).

A nosa meta é, pois, coñecer á persoa para poder proporcionarlle os apoios e estratexias necesarias que dean continuidade á súa vida e fomenten a súa participación activa en tómaa de decisións, sendo claves a colaboración entre profesionais, acodes usuarias, familia e amigos.

Coa súa axuda levamos a cabo a recopilación da biografía, os gustos, preferencias e o proxecto vital da persoa. Soportes principais para levar a cabo unha atención personalizada, de calidade e en positivo en todo momento.

DIVERSIÓN INTELIXENTE
“Actividades con sentido.”

Porque sabemos que o sorriso é o xeito máis intelixente de conectar coas persoas, en SARAIVA temos claro a importancia de divertirnos á hora de realizar calquera actividade.

Xa sexa nos nosos centros ou a domicilio, para nós é esencial as actividades (terapias, talleres, saídas,…) sexan PERSONALIZADAS, adaptándose a capacidades e intereses de cada persoa, validando as súas aptitudes e facéndolles sentir activos, partícipes e alegres.

O noso equipo de profesionais reentrena, motiva e desenvolve as áreas principais da persoa (biolóxica, física, psíquica, cognitiva e social) desde un punto de vista integral a través programas especializados que combinan a estimulación cognitiva, física e multisensorial xunto con actividades de lecer activo.