Modelo Integral

As persoas no centro

Un novo concepto de vida en residencias desde o modelo de Atención Centrada na Persoa.

O noso propósito: ser axentes de cambio no modelo de atención residencial

A nosa proposta engloba tres proxectos coa Atención Centrada na Persoa (ACP) como nexo de unión que fan do cambio de modelo algo real e posible.

logo-saraiva

Repensar o modelo de residencias

Evolucionar o modelo de servizos, atención e relación que ofrecen as residencias hoxe en día.

logo-activiza

Transformar o modelo de cultura das organizacións

Dun modelo institucional a un centrado nas persoas e os seus proxectos de vida.

logo-envita

Activar a transformación dixital para facer a personalización posible

Utilizar a tecnoloxía como aliada para a implantación da Atención Centrada na Persoa (ACP).